ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของวงวิชาการอักษรศาสตร์ในประเทศไทย

[post-views]