ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก พินิชพัฒน์ ประจำปี 2566

ตามที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประกวดเรื่องสั้น เงินทุน รศ. ดร. ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ขึ้น ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 8 เรื่อง กรรมการ…

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม “ปรากฏการณ์ Fansub กับการแปลซีรีส์ไทยเป็นภาษาสเปน” โดย อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม “ปรากฏการณ์ Fansub กับการแปลซีรีส์ไทยเป็นภาษาสเปน” โดย อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณอำไพพร จิตต์ไม่งง

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คุณอำไพพร จิตต์ไม่งง อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 52 เอกศิลปการละคร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Director of a Scripted TV Programme…

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่ “ภาษาไทยมาจากไหน”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่
“ภาษาไทยมาจากไหน” ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษากลางที่คนไทยจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายใช้สื่อสารกัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สอบรมระยะสั้นหัวข้อใหม่ “ปากศิลป์-วรรณศิลป์ วัฒนธรรมอาหารในวรรณคดีไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สอบรมระยะสั้นหัวข้อใหม่
“ปากศิลป์-วรรณศิลป์ วัฒนธรรมอาหารในวรรณคดีไทย” วัฒนธรรมอาหารของไทยมีความรุ่มรวยอย่างยิ่งและปรากฏในวรรณคดีไทย…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อักษรศาสตรบัณฑิตและอักษรศาสตรมหาบัณฑิต…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น…