วิดีโองานเสวนาเรื่อง “The Social Question: จริยศาสตร์กับโซเชียลมีเดีย”

ขอเชิญทุกท่านชมวิดีโองานเสวนาเรื่อง “The Social Question: จริยศาสตร์กับโซเชียลมีเดีย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ …

เชิญรับชม Russian Chula True or false Game ตอนที่ 2

อาจารย์มาเรียเล่าถึงประสบการณ์การฝึกงานด้านการแปลตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 4 ในตอนนั้นมีนักนิเวศวิทยาชาวเยอรมันเดินทางมาฝึกงานที่ประเทศรัสเซีย …

ขอเชิญร่วมอุดหนุนร่มและถุงผ้าลายหางนกยูง เพื่อช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสมทบทุนการดำเนินการของคณะอักษรศาสตร์

ขอเชิญร่วมอุดหนุนร่มและถุงผ้าลายหางนกยูง ออกแบบโดยคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (อ.บ. 68) เจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH และเจ้าของรางวัล DFA Design for Asia Award ในปีล่าสุด เพื่อช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสมทบทุนการดำเนินการของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการและกิจการนิสิต …