วิดีโองานเสวนาเรื่อง “The Social Question: จริยศาสตร์กับโซเชียลมีเดีย”

ขอเชิญทุกท่านชมวิดีโองานเสวนาเรื่อง “The Social Question: จริยศาสตร์กับโซเชียลมีเดีย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล