ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล” โดย แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. …

กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยคุณสุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย …

เชิญรับชมวิดีโอ Russian Chula True or false Game# Игра «Правда или ложь» ตอนที่ 4

เรื่องนี้เป็นเรื่องของอาจารย์นาสเทียเมื่อครั้งที่ยังเป็นนักศึกษา เช้าวันหนึ่งระหว่างทางไปมหาวิทยาลัย อาจารย์ได้พบเพื่อนคนหนึ่งโดยบังเอิญ พวกเขาได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน บางเรื่องพวกเขาถึงขั้นขำจนท้องแข็ง …