ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาเยอรมัน …

ขอเชิญรับชมคลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย รายการใหม่ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

พบกับคลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย รายการใหม่ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย # Понимаем русскую культуру โดย อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล …

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ที่ได้รับรางวัล DFA Design for Asia Awards 2020

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (อ.บ.68) ที่ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าได้รับรางวัล DFA Design for Asia Awards 2020 จาก Hong Kong Design Centre …