ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ที่ได้รับรางวัล DFA Design for Asia Awards 2020

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (อ.บ.68) ที่ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าได้รับรางวัล DFA Design for Asia Awards 2020 จาก Hong Kong Design Centre

คลิกเพื่อดูเว็บไซต์ WISHARAWISH

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์