งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล”

สาขาวิชาภาษารัสเซียจะจัดงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล” …

เชิญร่วมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 5 ซีรีส์เรื่อง The Queen’s Gambit

เชิญร่วมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง The Queen’s Gambit โดย รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา …

เชิญรับชมวิดีโอถาม-ตอบ แนะนำหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมวิดีโอการแนะนำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คลิกเพื่อรับชมวิดีโอย้อนหลัง