เชิญรับชมวิดีโอถาม-ตอบ แนะนำหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมวิดีโอการแนะนำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอย้อนหลัง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง