แนะนำหนังสือใหม่ “มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม” โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

แนะนำหนังสือ “มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม” ที่จะชวนผู้อ่านขบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้และมิติทางสังคม  สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา หรือที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2NH7RW2

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2564ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 6 มีนาคม 2564 เรื่อง “เรื่องราวของหยางกุ้ยเฟย” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล13 มีนาคม 2564 เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก” โดย ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์20 มีนาคม 2564 เรื่อง “นิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” โดย อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ27 มีนาคม 2564 เรื่อง “ใครฆ่าราวณะ ? ความสัมพันธ์ระหว่างราวณะกับพระรามและพระลักษมณ์ในรามายณะฉบับของศาสนาเชน” โดย อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

เปิดรับสมัคร ENGLISH COURSES ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคร ENGLISH COURSES ได้แก่– คอร์ส Writing Enrichment คลิกเพื่อดูรายละเอียด– คอร์ส English Business Writing คลิกเพื่อดูรายละเอียด – คอร์ส English through Movies คลิกเพื่อดูรายละเอียด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564