แนะนำหนังสือใหม่ “มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม” โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

แนะนำหนังสือ “มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม” ที่จะชวนผู้อ่านขบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้และมิติทางสังคม 

สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา หรือ
ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2NH7RW2

[post-views]