รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2564
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

6 มีนาคม 2564 เรื่อง “เรื่องราวของหยางกุ้ยเฟย” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล
13 มีนาคม 2564 เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก” โดย ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
20 มีนาคม 2564 เรื่อง “นิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” โดย อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ
27 มีนาคม 2564 เรื่อง “ใครฆ่าราวณะ ? ความสัมพันธ์ระหว่างราวณะกับพระรามและพระลักษมณ์ในรามายณะฉบับของศาสนาเชน” โดย อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง