ขอเชิญผู้สนใจรับชม Dramaturg – Drama Talk Ep.4 สายงาน Producing (การอำนวยการแสดง)

ผู้ที่อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลัง วิธีการทำงานของสายงานนี้ มาร่วมพูดคุยและฟังประสบการณ์การทำงานระดับชาติ และนานาชาติ โดยศิษย์เก่ามากความสามารถในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. …

ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม หัวข้อ “ชีวิต ความทรงจำ การบ่มเพาะความชอบด้านศิลปะ วัฒนธรรมอิตาเลียนจากรั้วอักษรฯ จุฬาฯ และสานฝันต่อในวงการแฟชั่น”

ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม หัวข้อ “ชีวิต ความทรงจำ การบ่มเพาะความชอบด้านศิลปะ วัฒนธรรมอิตาเลียนจากรั้วอักษรฯ จุฬาฯ และสานฝันต่อในวงการแฟชั่น” โดย “คุณดวง โปษยานนท์” ศิษย์เก่าเอกภาษาอิตาเลียน ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 …

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

อ. ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย”

ภายใต้โครงการ Chula MOOC ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ภาษาและกลวิธีทางภาษาในการสื่อสาร” และ “น้ำเสียงในการสื่อสาร” …