ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม หัวข้อ “ชีวิต ความทรงจำ การบ่มเพาะความชอบด้านศิลปะ วัฒนธรรมอิตาเลียนจากรั้วอักษรฯ จุฬาฯ และสานฝันต่อในวงการแฟชั่น”

ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม หัวข้อ “ชีวิต ความทรงจำ การบ่มเพาะความชอบด้านศิลปะ วัฒนธรรมอิตาเลียนจากรั้วอักษรฯ จุฬาฯ และสานฝันต่อในวงการแฟชั่น” โดย “คุณดวง โปษยานนท์” ศิษย์เก่าเอกภาษาอิตาเลียน ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมนี้จัดโดยสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์