ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวงสนทนา โรงเล่า Ep.11 ในหัวข้อ “ไตรเทวี vs Tridivas”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวงสนทนา โรงเล่า Ep.11 ในหัวข้อ “ไตรเทวี vs Tridivas” ร่วมวงเล่าโดย อ.อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ พร้อมขาประจำโรงเล่าเจ้าเก่า ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พบกันที่เดิมทาง LIVE บนหน้าเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวงสนทนาถึงนัยยะ “การมองโลกในแง่ดี” ในบริบทสังคมร่วมสมัย ในหัวข้อ “เมื่อไฟลามทุ่ง ลาเวนเดอร์: แนวคิดการมองโลกในแง่ “ดีดี๊ดี” ที่ “ร้ายเหลือทน” ของ Lauren Berlant

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับเพจ REVIEW เวิ่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวงสนทนาถึงนัยยะ “การมองโลกในแง่ดี” ในบริบทสังคมร่วมสมัย ในหัวข้อ “เมื่อไฟลามทุ่ง ลาเวนเดอร์: แนวคิดการมองโลกในแง่ “ดีดี๊ดี” ที่ “ร้ายเหลือทน” ของ Lauren Berlant ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เข้าถึงได้สองช่องทางที่ Facebook Page Review เวิ่น และเพจ CompLit Chula เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยแขกรับเชิญในครั้งนี้ ได้แก่ อ. ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “จะมาชวนลองตั้งคำถามกันว่า ในด้านหนึ่ง แม้ว่าการใช้ชีวิตตั้งเป้าหมายที่จะไปให้ถึง แนวคิด “ชีวิตที่ดี” รวมถึงตั้งรับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในแง่ดี ดูเป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิต “สงบสุข” และนำไปสู่ “ชีวิตดี ๆ […]

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล”

ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล”…

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การศึกษาในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การศึกษาในประเทศรัสเซีย” ซึ่งจะออกอากาศทุกวันพุธ ตลอดเดือนกันยายน 2564 เริ่มวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดำเนินรายการโดย อ. ดร.อังสนา เรืองดำ ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย