ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต”

ร่วมกิจกรรม โรงเล่า หัวข้อ “ฝัน ณ กลางฤดูใบไม้ผลิ: A Midsummer Night’s Dream พากย์สันสกฤต” ในวันที่ 17 ต.ค. 2564 เวลา 19.00 น. ร่วมวงเล่าโดย คุณพิชญาวุฒิ กุมภิโร ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ “สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศรัสเซียตลอดช่วงเดือนตุลาคม

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษา ตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation ขอเชิญรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศรัสเซียตลอดช่วงเดือนตุลาคม เริ่มวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดำเนินรายการโดย อ.อเล็กเซย์ คาสมาโคฟ ติดตามได้ทางเฟสบุ๊ค “สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติในชั้นเรียน”

ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการ…

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของผศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของผศ. ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณอนุช อาภาภิรม (อบ.26) คุณสุภา สิริสิงห (อบ.30) และคุณมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31) ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์…