ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 2 รายการ ได้แก่…