ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 2 รายการ ได้แก่
1. กิจกรรมสำหรับเยาวชนในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้งสมาคมเรื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลที่ 1 นายธีรภัทร์ โชคสุทินสกุล (นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3) รางวัลที่ 2 นายนวิน พรกุลวัฒน์ (นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2)
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2564 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
– 2.1 การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (แข่งขันแบบกลุ่ม 5 คน) รางวัลที่ 2 นางสาวจิดาภา ศรีนิล นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์ นางสาวบัณฑิตา กังสวรางกูร นางสาวพิชชาภรณ์ วรบุตร และ นายภัทรเดช รักชาติ (นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2)
– 2.2 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลชมเชย นางสาวสิริกร รอดคล้าย (นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2)

สามารถรับชมวีดีโอทั้งหมดนี้ได้ทางหน้าเพจสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ATPF Thaïlande

ข่าวที่เกี่ยวข้อง