คณะผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี คณะอักษรศาสตร์

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร…