สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส ๑๐๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดและพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และร่วมบำเพ็ญกุศลในการนี้ด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง