คณะผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี คณะอักษรศาสตร์

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร การนี้ ได้ต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง