ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2566 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แก่

เล่น ลวง รัก : การระรานทางไซเบอร์และการเติบโตทางความคิดของตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนอเมริกันร่วมสมัย

เนื่องจากทาง UNESCO ได้ประกาศให้วันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านความรุนแรงและการกลั่นแกล้งในโรงเรียน โดยรวมถึงการกลั่นแกล้งหรือการระรานทางไซเบอร์ คณะอักษรศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์งานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ จากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวในโอกาสนี้ ใน เล่น ลวง รัก : การระรานทางไซเบอร์และการเติบโตทางความคิดของตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนอเมริกันร่วมสมัย ผู้วิจัยเลือกศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่มีประเด็นเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในหมู่เด็กนักเรียน ตัวบทคัดสรรแสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมเป็นช่องทางที่เหล่าเยาวชนใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างห้องสนทนาออนไลน์เฉพาะกลุ่ม หรือการสร้างเกมมาเล่นกัน หากการเล่นและการล้อเล่นนั้นสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ในกรณีที่การเล่นและการล้อเล่นในโลกออนไลน์สร้างความสุขให้กับคนกลุ่มหนึ่งแต่กลับก่อความทุกข์ให้กับใครบางคน นั่นนับว่าเข้าข่ายการก่อเหตุรังแกผู้อื่น ขณะเดียวกัน เยาวชนบางคนมักจะอ้างว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทว่าพวกเขามักจะมองข้ามการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น การเล่นและการล้อเล่นจะยังคงมอบความรื่นรมย์ให้กับทุกคนตราบใดที่เยาวชนมีความเคารพให้แก่กัน การล้อเล่นนั้นจะไม่กลายเป็นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ​ตัวบทคัดสรรยังเผยให้เห็นภัยจากการหลอกลวงในโลกออนไลน์ที่มีผลกระทบทั้งกับเหยื่อและผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุล่อลวงให้เหยื่อตกลงไปในเขาวงกตจนเหยื่ออาจจะไม่สามารถหาทางออกมาได้ แต่ในทางกลับกัน ผู้ก่อเหตุเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งซึ่งเป็นผลจากการกระทำของตน เองในวังวนของการใช้ความรุนแรงเป็นทอดๆ ต่อกันไปโดยไม่รู้จบ ทั้งนี้ ผู้ประพันธ์ให้ทางออกกับปัญหาดังกล่าว คือ การมอบความรัก ความปรารถนาดี และความจริงใจให้กับเพื่อนในสังคมออนไลน์และสังคมจริง ความรักรูปแบบนี้ถึงแม้จะเป็นความรักในอุดมคติ แต่หากเราทำได้ ความรักที่ไม่เป็นพิษเช่นนี้จะช่วยยับยั้งการเกิดเหตุระรานทางไซเบอร์ได้ ​ ​ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนเป็นเรื่องที่เยาวชนให้ความสำคัญ ทว่าการมีเพื่อนสามารถก่อให้เกิดปัญหากับเยาวชนได้เช่นกัน บางครั้งเยาวชนส่วนหนึ่งแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนจนขาดความเคารพตนเอง ในที่นี้ผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นว่าประเด็นสำคัญที่เยาวชนหลายคนมักจะมองข้าม นั่นคือ การรู้จักหรือการเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะมิติด้านอารมณ์ ความรู้สึก และการให้เวลากับตนเองซึ่งจะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อไม่ต้องวิ่งตามเพื่อนจนนำพาตนเองไปอยู่ผิดที่ผิดทาง ขณะเดียวกัน […]