ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2566 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แก่

  • ศ.พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ (อ.บ. 26)
  • รศ. สุนีย์ สินธุเดชะ (อ.บ. 23)
  • คุณประมวล โกมารทัต (อนุปริญญาอักษรศาสตร์ ปีเข้า 2502)
[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง