ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๖

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๖ “วงวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ สู่เรื่องราวในละครบุษบาลุยไฟ” วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วิทยากร อ.บุญเตือน ศรีวรพจน์ | ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี | วรรณคดีการละครสมัยรัชกาลที่ ๓ คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) | กวีและวงวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ในละครบุษบาลุยไฟ ไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมรับหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสจากวัดพระเชตุพน ถ่ายทอดสด LIVE ทาง เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน WAT PHO เพจ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

กิจกรรมการสนทนาและสัมภาษณ์คุณ Elia Barceló นักเขียนชาวสเปน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาสเปนและภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จัดกิจกรรมการสนทนาและสัมภาษณ์คุณ Elia Barceló นักเขียนสเปนที่มีผลงานวรรณกรรมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นไซไฟ อาชญนิยาย หรือวรรณกรรมเยาวชน อาทิ The Goldsmith’s Secret, Heart of Tango, Natural Consequences นอกจากนี้ เธอยังเคยได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมมากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามนักเขียนหญิงแนวไซไฟที่สำคัญที่สุดของวรรณกรรมภาษาสเปนอีกด้วย การสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของวรรณกรรมสเปน แต่พูดถึงประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่ความสำคัญของงานวรรณกรรมต่อโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ภัยและประโยชน์ของ AI ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเขียนแบบใกล้ชิดในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.00 – 14.00 น.