กิจกรรมการสนทนาและสัมภาษณ์คุณ Elia Barceló นักเขียนชาวสเปน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาสเปนและภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จัดกิจกรรมการสนทนาและสัมภาษณ์คุณ Elia Barceló นักเขียนสเปนที่มีผลงานวรรณกรรมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นไซไฟ อาชญนิยาย หรือวรรณกรรมเยาวชน อาทิ The Goldsmith’s Secret, Heart of Tango, Natural Consequences นอกจากนี้ เธอยังเคยได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมมากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามนักเขียนหญิงแนวไซไฟที่สำคัญที่สุดของวรรณกรรมภาษาสเปนอีกด้วย

การสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของวรรณกรรมสเปน แต่พูดถึงประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่ความสำคัญของงานวรรณกรรมต่อโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ภัยและประโยชน์ของ AI ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเขียนแบบใกล้ชิดในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.00 – 14.00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์