ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๖

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๖

“วงวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ สู่เรื่องราวในละครบุษบาลุยไฟ”

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วิทยากร

อ.บุญเตือน ศรีวรพจน์ | ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓

รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี | วรรณคดีการละครสมัยรัชกาลที่ ๓

คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) | กวีและวงวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ในละครบุษบาลุยไฟ

ไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมรับหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสจากวัดพระเชตุพน

ถ่ายทอดสด LIVE ทาง

เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน WAT PHO

เพจ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

[post-views]