ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์​ ดร.ภัทร รุจิรทรรศน์​ (Dr.Peter Skilling) เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และโอกาสที่ศาสตราจารย์​ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา อดีตผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์