จดหมายข่าวเทวาลัย

คณบดีและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์