จดหมายข่าวเทวาลัย

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวนสองล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์