ขอแสดงความยินดีแก่ คุณเพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ ที่ได้รับรางวัล National Winner สาขา Best Adaptation of an Existing Format

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณเพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ (มาย) ศิษย์เก่าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปการละคร ที่ได้รับรางวัล National Winner สาขา Best Adaptation of an Existing Format จาก Asian Academy Creative Awards จากผลงานการเขียนบทและเป็น Acting Coach ในละครซีรีส์ดัดแปลงยอดเยี่ยม จากประเทศไทย เรื่อง “Mother เรียกฉันว่า… แม่”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง