นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 นายชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (National Human Rights Commission Youth Debate on Human Rights Training & Competition 2020) ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม กรุงเทพมหานคร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์