เชิญรับชมวิดีโองานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “How Dare You? Ecocriticism ในมุมมองวรรณกรรมและสังคมร่วมสมัย”

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “How Dare You? Ecocriticism ในมุมมองวรรณกรรมและสังคมร่วมสมัย” โดย อ.พชรวรรณ บุญพร้อมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecocriticism จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 จัดทำโดยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาฯ และเพจ Review เวิ่น

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง