ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2563

สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษา มากกว่า 100 ท่าน ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทางสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดงานสัมมนาฯ แบบวิถีใหม่นี้เป็นอย่างมาก หวังว่างานสัมมนาฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง