วิดีโองานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race

วิดีโองานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race โดย อ.มิ่ง ปัญหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ กับ อ.อานันท์ อุชชิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน queer theory

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง