กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนมีนาคม 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык
– Ep.7 เรื่องคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการเรียนในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру
– Ep.7 เรื่อง ที่มาของชื่อแบรนด์รัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์