เชิญรับชมวิดีโองานเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของผู้หญิงไทยและผู้หญิงรัสเซียในสังคม”

การเสวนาหัวข้อนี้เป็นรายการสุดท้ายของงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ 2564 หรือ Chula Russian Week 2021

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมภักดิ์ จันทร์สุกรี อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี และอาจารย์ปาลิต มีชนะ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรพิเศษสำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ค่ะ วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลที่ประเทศรัสเซียและบทบาทของผู้หญิงไทยและผู้หญิงรัสเซียในสังคมค่ะ

สุดท้ายนี้สาขาวิชาภาษารัสเซียขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชม รับฟังและติดตามกิจกรรมต่างๆของงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ 2564 หรือ Chula Russian Week 2021 ตลอดทั้งสัปดาห์

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์