คณบดีประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศในแถบตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น ๆ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ต้อนรับนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นายต่อ ศรลัมพ์ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง และนางสาวน้ำริน อนุกูล นักการทูตชำนาญการ กองตะวันออกกลาง ที่เข้าพบเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศในแถบตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น ๆ เช่น เอเชียใต้ แก่คนไทย โดยมุ่งเน้นภาษาและวัฒนธรรม

ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในประเทศตะวันออกกลาง เช่น อียิปต์ อิหร่าน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคแถบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนไทยรู้จักภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยและผู้คนในภูมิภาคดังกล่าว

ในการประชุมนี้ นอกจากคณบดีคณะอักษรศาสตร์แล้ว ยังมีผู้บริหารคณะและคณาจารย์จากสาขาวิชาเอเชียใต้เข้าร่วมประชุม คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด

Meeting Delegates from Ministry of Foreign Affairs

On Tuesday, March 23, 2021, Associate Professor Suradech Chotiudompant, Faculty of Arts Dean, amicably welcomed Darm Boontham, Director General of the Department of South Asian, Middle Eastern, and African Affairs, Tor Saralamba, Director of Middle East Division, and Namrin Anukul, Senior Diplomatic Service Officer. The purpose of the meeting was to discuss a possible collaboration on a project to promote the Middle East and other regions such as South Asia to Thai society by focusing on language and culture.

Currently, a large number of Thai citizens are living in Middle Eastern countries such as Egypt, Iran, Oman, United Arab Emirates, and Yemen. The promotion of the region to Thai society hopes to connect Thai people to the languages and cultures of the Middle East and further create understanding between Thai people and the people in the region.

In addition to the Dean, the Faculty of Arts representatives present at the meeting were Associate Professor Wilita Sriuranpong, Ph.D., Associate Dean in Academic Affairs, Assistant Professor Nirada Chitrakara, Ph.D., Associate Dean in International Affairs, and two faculty members from the South Asian Division: Dr. Natchapol Sirisawad, and Kittipong Boonkerd.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง