ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง