พิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2565 (2022년도 태국인 한국어교원 양성과정 연수)

โดยมีประธานกล่าวปิดงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดแบบออนไลน์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ฯพณฯ มุนซึงฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
3. ศาสตราจารย์ ดร.พักซอนฮี รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University)
4. คุณคิมกวังจุง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand)

หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นครู เสริมสร้างความสามารถของครูและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาศาสตร์ทั่วไปกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัฒนธรรมเกาหลี เกาหลีศึกษา ทฤษฎีการสอน การฝึกสอน เป็นต้น
รวมระยะเวลาอบรม 200 ชั่วโมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล