ผู้บริหารและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะผู้แทนจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะผู้แทนจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัดในโอกาสที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุนโครงการการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งภาควิชาภาษาศาสตร์กำลังดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในเดือนกรกฎาคม 2565

นอกจากนั้น คณาจารย์ยังได้หารือกับคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ คุณยุทธนา เอื้ออัมพร คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย และคุณทรงเกียรติ วงค์ษา เกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการฝึกงานต่างๆ และการจัดอบรมในอนาคตสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์