ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดงานดนตรีเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีน”ภิรมณ์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดงานดนตรีเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีน”ภิรมณ์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า จัดโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล