ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลกอนาคต”

ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลกอนาคต” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom

วิทยากร
รองศาสตราจารย์​ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
รองศาสตราจารย์​ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ผู้ดำเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์

รับชมย้อนหลัง ที่นี่