โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารว่มอบรมฯ รู้จักและเข้าใจถึงประเภทเอกสาร คำศัพท์ที่ใช้ในงานนิติกรณ์เอกสาร หลักการแปลที่ถูกต้องเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร และร่วมกันทำเวิร์กชอปการแปลที่ถูกต้อง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง