คณบดีคณะอักษรศาสตร์มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี และอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี และอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ CBS Lounge ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง