คณะอักษรศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 107 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 6.30 น. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล และร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 107 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์