รองศาสตราจารย์ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร มอบทุนสนับสนุนการจัดแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ”

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ปรารมภ์รัตน์ ยังได้เป็นผู้แทน คุณพรสวรรค์ โตสงวน Brawn นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ รุ่น 37 มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร มอบทุนสนับสนุนการจัดแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณเพชรพริ้ง สารสิน นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบเงิน สำหรับการแสดงละครเวทีฯ ดังกล่าว จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ปรารมภ์รัตน์ ยังได้เป็นผู้แทน คุณพรสวรรค์ โตสงวน Brawn นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ รุ่น 37 มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์