นิสิตสาขาวิชาภาษาสเปนเข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปนที่วิทยาเขตเมลิยา (Melilla) มหาวิทยาลัยกรานาดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยกรานาด้า (University of Granada) ราชอาณาจักรสเปน ตั้งแต่ปี 2019 และมีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเเลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ และระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาสเปนมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปนที่วิทยาเขตเมลิยา (Melilla) มหาวิทยาลัยกรานาดาเป็นครั้งแรก โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลเมืองเมลิยาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง