สัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และหัวข้อ การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด Outcome Based Education (OBE): แนวคิดและการปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมเพื่อให้ความรู้คณาจารย์เกี่ยวกับโครงการ Zero Waste ทั้งนี้ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันอย่างพร้อมเพรียง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต