ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสหัวข้อ « Comment pourrait-on faire face au cyberharcèlement ? »

– นายนวิน พรกุลวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
– นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
– นายอภิวัฒน์ อินทรีย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
– นายธนวัฒน์ นามแปง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
– นางสาวสิริกร รอดคล้าย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

ชมคลิปวิดีโอการแข่งขันย้อนหลังได้ที่เพจเฟซบุ๊กของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง