ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

– คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 วิชาเอกศิลปการละคร เจ้าของนามปากกา “ปราณประมูล” ได้รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น จากละครเรื่อง “ปลายจวัก”

– คุณผอูน จันทรศิริอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 48วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทศิลปการละคร ได้รับรางวัลผู้กำกับดีเด่น จากละครเรื่อง “รักแลกภพ”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง