ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส L’Ordre des Palmes Académiques ชั้น Officier

[post-views]